چند قدم تا آسمان...

سلام  من به   مدینه ، به  آستان   رفیعش

به  مسجد  نبوی  ،  به   لاله های  بقیعش

 

سلام من به علی و به حلم و صبر عجیبش

سلام  من  به  بقیع  و  چهار  قبر   غریبش

 

سلام من  به تو  ای بانویی که  مرد  نبردی

ز غیر هر چه که دیدی ، به یار شکوه نکردی

 

سلام من  به   بازو  ، کبودی رویت

به  سرخ  فامی اشک تو  و  سپیدی مویت

 

مدینه شهر پیغمبر ، مدینه شهر پیغمبر

 

چرا خاموش و دلگیری ؟ مدینه شور و شینت کو ؟

امام مجتبی یت کو ؟ حسینت کو ؟ حسینت کو ؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
nobody

agha madine yade hame bashid lotfan. be vije emame zaman v doa baraye ajil farj. eltemase doa