محرم

باز از راه محرم غم رسید

بر زمین و آسمان ماتم رسید

این هلال قد کمان دیگر است

"لیتنا کنا معک" اندر سر است

خرقه ها را بار دیگر تن کنید

آتشی در قلب این خرمن کنید

طبل و شیپور عزا را سر دهید

هفت اقلیم عطش را در دهید

ورد صوفی حا و سین و یا و نون

فاعلات فاعلات فاعلون

"حای" آن حامیم ذات کبریا

"سین" آن سرها زپیکرها جدا

"یای" آن یکتا پرست و یذکرون

"نون" آن باشد قسم بر یسطرون

سینه از درد فراغت خسته است

دل به روی غیر تو او بسته است

هیچ دانی در دلم جا کردی؟

عرش حق شش گوشه برپا کردی؟

عشق بازی با تو معنا می شود

نور حق با تو هویدا می شود

السلام ای شاه مظلوم و غریب

السلام ای آیه ی  امن یجیب

السلام ای نور چشم مصطفی

السلام ای خامس آل عبا

 

شاعر: مهدی شریفی

/ 2 نظر / 14 بازدید
علی

اشعار مهدی شریفی واقعا فوق العاده هستند مخصوصا وصف صحنه نبرد امام مرسی

حسین

قشنگه