شاه نجف

یا شاه نجف ببین من حیران را

محروم مران ز درگهت مهمان را

ای شاه تو میزبان خوان فلکی

اطعام کن این گدای سرگردان را

 

/ 3 نظر / 20 بازدید
رضا

آقا التماس دعا شدید

رضا

آقا التماس دعا شدید

رضا

آقا التماس دعا شدید