به بهانه سالروز وفات

ذا مَرقَدُ السَّیّدُ الجَلیلِ أبی جَعفَر مُحَمَّد بنِ الإِمامِ أبِی الحَسَنِ عَلی الهادی عَلَیهِ السَّلام عَظیمِ الشَّأنِ جَلیلِ القَدرِ کانَتِ الشّیعَةُ تَزعُمُ أَنَّهُ الإمامُ بَعدَ أبیهِ عَلَیهِ السلام فَلما تُوفی نَصَّ أبُوهُ عَلى أخیهِ أبی مُحَمَّدٍ الّزکی عَلَیهِ السَّلامُ و قالَ لَهُ :أحِدث لله شُکراً فَقَد أحدَثَ فیکَ أمرًا خَلَّفَهُ أبُوهُ فی المَدینَةِ طِفلاً وَ قَدِمَ عَلَیهِ فی سامِراء مُشتَدا وَ نَهَضَ إلى الُّرجُوع إلَى الحجازِ وَ لَمّا بَلَغَ بَلَدَ عَلى تسعَةِ فَراسِخَ مَرِضَ و تُوُفّی وَ مَشهَدُهُ هُناکَ وَ لَمَّا تُوُفیَ شَقّ أبُو مُحَمَّدٍ عَلَیهِ ثَوبَهُ وَ قالَ فی جَوابِ مَن عابَهُ عَلَیهِ قَد شَقَّ موسى عَلى أخیهِ هارون و کانَت وَفاتُهُ فی حُدُود اثنَین و َخَمسینَ بَعدَ المِائَتَینِ"

 

این آرامگاه سیّد بزرگوار ابى جعفر محمد فرزند امام ابى الحسن علىّ هادى(درود بر او)است‏ وى را شأنى عظیم و منزلتى والا است،شیعه گمان مى‏کرده او پس از پدرش(درود بر او)امام مى‏باشد،زمانى‏ که از دنیا رفت،پدر او،بر امامت برادرش ابى محمد زکىّ(درود بر او)تصریح کرد و به او فرمودا:براى خدا شکرى تازه کن،که‏ دستورش را درباره تو تازه کرد،پدرش او را درحالى‏که کودک بود،در مدینه گذاشت و او پس از اینکه جوانى برومند شد در سامّرا به حضور پدررسید،آن‏گاه تصمیم به بازگشت به حجاز گرفت،زمانى‏که به منطقه«بلد»در نه فرسنگى سامرا رسید بیمار شد و از دنیا رفت،و زیارتگاهش در همان جاست‏ همین که وفات یافت ابو محمد براى او گریبان چاک کرد،و در پاسخ کسانى‏که بر او عیب گرفتند فرمود:موسى هم براى برادرش هارون گریبان‏ چاک زد،و سال وفاتش در حدود دویست و پنجاه و دو بود.

 

/ 1 نظر / 18 بازدید

ما خیلی ارادت داریم خدمت این اقا یادش بخیر.